Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

DI-WSWiW.261.38.2020 Usługa znakowania Kwalifikowanym znacznikiem czasu Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2020-12-01 2020-12-09 17:00 2020-12-11
BKS.261.8.2020 Dostęp do kodowanego internetowego serwisu monitoringowego mediów na potrzeby Centrali i OW NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2020-11-27 2020-12-04 16:00 2021-01-21
DI-WSWiW.261.45.2020 Zakup szyfrowanych pamięci przenośnych typu pendrive Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-11-16 2020-11-25 12:00 2021-03-02
DI-WSWiW.261.40.2020 Zakup subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji pakietu oprogramowania McAfee Data Loss Prevention Endpoint, zakup nowych licencji McAfee Data Loss Prevention oraz McAfee Complete Data Protection Advance wraz z rocznym wsparciem producenta oraz zapewnienie asysty technicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-11-16 2020-11-23 12:00 2020-11-23
DI-WSWiW.261.37.2020_przetarg Zakup subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania antywirusowego – McAfee Threat Protection oraz zakup nowych licencji. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-10-30 2020-11-06 17:00 2020-11-23
DI-WSWiW.261.36.2020 Postępowanie przetargowe na dostawę monitorów wielkoformatowych wraz ze sprzętem niezbędnym do instalacji i podłączenia oraz usługą transportu i instalacji. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-10-26 2020-11-04 16:00 2020-11-05
DI-DST.261.13.2020-OUZ Usługa transmisji danych na potrzeby Centrali NFZ (Rakowiecka-Poleczki) Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2020-07-10 2020-07-22 12:00 2020-07-24
261.3.302.2019 Dostawa/wykonanie wizytówek służbowych na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2019-12-18 2020-01-31 12:00 2020-02-05
DI-SST.261.15.2019 Dostawa dwóch par urządzeń Firewall wraz z trzyletnim wsparciem gwarancyjnym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2019-11-22 2019-11-28 18:00 2019-11-29
DI-WSWiW.261.28.2019_2 Usługa znakowania czasem Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-11-19 2019-11-29 13:00 2020-01-20
DI-WSWiW.261.23.2019.2 Zakupu subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji pakietu oprogramowania McAfee Data Loss Prevention Endpoint (McAfee DLP), zakup nowych licencji McAfee DLP wraz z rocznym wsparciem producenta oraz zapewnienie asysty technicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2019-11-13 2019-11-20 11:00 2020-03-22
DI-SST.261.12.2019 Budowa bezprzewodowej sieci WLAN w Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2019-10-30 2019-11-08 13:00 2019-11-15
DI-WSWiW.261.27.2019 Nabycie subskrypcji dla posiadanych licencji McAfee Endpoint Threat Protection, McAfee VirusScan for Storage oraz zakup nowych licencji Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-10-30 2019-11-12 13:00 2020-03-22
DI-WSWiW.261.19.2019 Dostawa sprzętu prezentacyjnego na sale konferencyjne w siedzibie Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2019-08-29 2019-09-09 13:00 2020-01-15
DI-DRPI.041.4.2019 Opracowanie metodyki, regulaminu i konfiguracja posiadanego przez Centralę NFZ środowiska Aris oraz dostawa voucherów na szkolenia z Archimate 3.0. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-07-16 2019-07-26 12:00 2020-02-25
DI-DRPI.261.1.2019* Opracowanie wysokopoziomowej architektury biznesowej NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-07-11 2019-07-25 16:00 2020-02-25
DI-WSWiW.261.7.2019 Zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania Jira Service Desk (Server) oraz Kantega SSO, SAML/Kerberos for Jira Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2019-05-20 2019-05-31 13:00 2019-06-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa