Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 114  pokazuj  pozycji

NFZ-BAG-SZP.251.21.2023 Produkcja filmów informacyjno-edukacyjnych o tematyce zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-31 2023-09-14 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.20.2023 Zakup dni wsparcia technicznego dla wykorzystywanego oprogramowania OpenSource Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-11 2023-08-22 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.23.2023 Szkolenia z zakresu wdrożenia „Rozmów rozwojowych” w Narodowym Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-11 2023-08-22 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.24.2023 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w postaci grupowych kursów języka angielskiego dla pracowników NFZ i indywidualnych konsultacji językowych kadry zarządzającej NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-10 2023-08-18 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.13.2023 usługa wsparcia technicznego i usługa wsparcia merytorycznego dla systemu GrayLog Open Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-04 2023-08-16 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.10.2023 Usługi stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-24 2023-08-21 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.17.2023 Rozbudowa macierzy IBM FS9200R Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-19 2023-08-21 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.25.2023 Najem 16 pomiarowych Kiosków Profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-19 2023-09-07 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.18.2023 Zakup subskrypcji i licencji oprogramowania Trellix, subskrypcji eAuditor, subskrypcji Trend Micro Deep Security wraz ze wsparciem merytorycznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-19 2023-07-28 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.6.2023 Zakup usług serwisu produktów SAS posiadanych w Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-17 2023-08-04 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.19.2023 Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-12 2023-07-26 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.7.2023 Subskrypcja oprogramowania AWMoS (*lub rozwiązanie równoważne) wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i oraz wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-11 2023-07-20 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.12.2023 Zakup subskrypcji do aplikacji firmy „Intelix” wraz z 36 miesięcznym wsparciem technicznym i merytorycznym Wykonawcy oraz serwisowym producenta Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-28 2023-07-07 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.11.2023 Dostawę części do serwerów oraz zapewnienie wsparcia technicznego na dostarczone części Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-27 2023-08-21 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.16.2023 Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-22 2023-07-10 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.9.2023 „Zakup asysty technicznej i konsultacji do wykorzystywanego oprogramowania wraz z subskrypcją RHEL, warsztaty szkoleniowe lub rozwiązanie równoważne”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-28 2023-05-26 10:00 --
BAG-SZP.261.1.47.2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-12 2023-05-18 10:00 --
BAG-SZP.261.1.44.2022 Badanie doświadczeń klientów NFZ (client experience) – opracowanie metodyki oraz przeprowadzenie badania Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-07 2023-04-21 10:00 --
BAG-SZP.261.1.37.2022 „Modernizacja urządzeń Gigamon (w tym licencje, wsparcie techniczne, serwery, moduły, inne)” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-31 2023-05-26 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.5.2023 „Zakup subskrypcji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym oraz wsparciem merytorycznym” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-28 2023-04-26 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.1.2023 „Świadczenie usług wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją (SOZZD)”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-20 2023-03-29 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.2.2023 „Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-10 2023-04-07 10:00 --
NFZ-BAG-SZP.251.4.2023 Wykonanie i dostawę plastikowych blankietów kart EKUZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-07 2023-04-04 10:00 --
BAG-SZP.261.1.43.2022 Zakup pieczęci kwalifikowanych wraz z usługą ich przechowywania oraz udostępniania Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-02 2023-03-17 10:00 --
BAG-SZP.261.1.39.2022 Dostawa licencji VMware, dostawa 12 miesięcznych subskrypcji, wsparcie techniczne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-03 2023-03-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa