Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 63  pokazuj  pozycji

BAG-SZP.261.1.8.2021 Usługi utrzymania systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-13 2021-04-21 10:00 --
BAG-SZP.261.1.10.2021 Zakup licencji na potrzeby Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-02 2021-04-14 10:00 --
BAG-SZP.261.1.4.2021 Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-02 2021-04-15 10:00 --
BAG-SZP.261.1.59.2020 Modernizacja i rozbudowa systemu wideokonferencyjnego w ramach systemu telefonii IP Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-01 2021-04-23 10:00 --
BAG-SZP.261.1.50.2020 „Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-18 10:00 --
BAG-SZP.261.1.54.2020 „Świadczenie usługi telekomunikacyjnej bezpłatnej infolinii niezbędnej do działania Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-25 2021-02-26 10:00 --
BAG-SZP.261.1.44.2020 „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle oraz oprogramowania wspomagającego posiadanego przez Zamawiającego” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-01-28 10:00 --
BAG-SZP.261.1.55.2020 Zakup serwera dedykowanego do stworzenia odseparowanego środowiska obliczeniowego. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2020-12-28 10:00 --
DI-SBA.261.3.2020/3.1 Szkolenia z bezpieczeństwa teleinformatycznego Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2020-12-14 00:00 --
DI-SBA.261.3.2020 /2.1 Dostawa licencji Tenable Nessus Professional Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2020-12-14 23:59 --
BAG-SZP.261.1.41.2020 ”Modernizacja serwera bazodanowego IBM w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2021-03-01 10:00 --
BAG-SZP.261.1.51.2020 Realizacja usług Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK) Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-07 2021-02-18 10:00 --
BAG-SZP.261.1.52.2020 Dostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-02 2020-12-14 10:00 --
BAG-SZP.261.1.36.2020 „Dostawa licencji systemu SIEM Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-26 2020-12-21 10:00 --
BAG-SZP.261.1.45.2020 „Zakup licencji na system informacji prawnej dla NFZ wraz z aktualizacjami” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-26 2021-01-08 10:00 --
BAG-SZP.261.1.42.2020 Przeprowadzenie badań jakościowych – Fokusy (Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)), których celem jest ocena pilotażu POZ PLUS Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-26 2020-12-09 10:00 --
BAG-SZP.261.1.46.2020 USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-16 2020-12-02 10:00 --
BAG-SZP.261.1.35.2020 Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-10-19 2020-11-13 10:00 --
BAG-SZP.261.1.30.2020 „Usługi telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego dla NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-28 2020-11-20 10:00 --
BAG-SZP.261.1.28.2020 "Usługa ekspercka stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-09 2020-11-10 10:00 --
BAG-SZP.261.1.34.2020 „Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno – porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-31 2020-12-07 10:00 --
BAG-SZP.261.1.15.2020 Zakup usługi wsparcia specjalistycznego i doradztwa eksperckiego w realizacji zadań projektu Feniks związanych z budową ZSI. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-26 2021-01-07 10:00 --
BAG.-SZP.261.1.1.32.2020 Najem pomiarowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-24 2020-11-26 10:00 --
BAG-SZP.261.1.33.2020 "Serwis macierzy VMAX" Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-17 2020-08-25 10:00 --
BAG-SZP.261.1.29.2020 Produkcja adwertoriali prasowych, banerów i adwertoriali internetowych, spotu radiowego oraz filmów z influencerami na temat polipragmazji Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-13 2020-08-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa