Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 43  pokazuj  pozycji

BAG-SZP.261.1.25.2020 Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-09 2020-08-12 10:00 --
BAG-SZP.261.1.11.2020 Dostawa serwera bazodanowego Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-08-13 10:00 --
BAG-SZP.261.1.26.2020 „Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-22 2020-07-28 10:00 --
BAG-SZP.261.1.20.2020 Zakup serwerów typu RACK – 2 szt. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-06-25 10:00 --
BAG-SZP.261.1.24.2020 Zakup środowiska serwerów kasetowych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-08-04 10:00 --
BAG-SZP.261.1.19.2020 Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważne. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-06-08 10:00 --
BAG-SZP.261.1.21.2020 Zakup subskrypcji oprogramowania VMware bądź rozwiązanie równoważne. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-25 2020-06-29 10:00 --
BAG-SZP.261.1.18.2020 Wykonanie i dostawa plastikowych kart EKUZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-18 2020-06-22 10:00 --
BAG-SZP.261.1.22.2020 Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-18 2020-06-12 10:00 --
BAG-SZP.261.1.12.2020 Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-11 2020-06-19 10:00 --
BAG-SZP.261.1.17.2020 Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-22 2020-05-27 10:00 --
BAG-SZP.261.1.10.2020 Sukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-02 2020-04-30 10:00 --
BAG-SZP.261.1.4.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ . Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-12 2020-03-27 10:00 --
BAG-SZP.261.1.6.2020 "Połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu" Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-12 2020-04-29 10:00 --
BAG.261.1.47.2019 „Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-06 2020-05-05 10:00 --
BAG-SZP.261.1.5.2020 Serwis macierzy VMAX Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-28 2020-03-09 10:00 --
BAG.261.1.33.2019 „Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych o nowe macierze” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-24 2020-03-04 10:00 --
BAG.261.1.43.2019 Usługi serwisu producenckiego dotyczące Produktów Podstawowych Platformy SAS AFD Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-21 2020-01-30 10:00 --
BAG.261.1.44.2019 Maintenance producenta, usługi utrzymania oraz usługi wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-20 2020-02-06 10:00 --
BAG.261.1.39.2019 „Usługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-07 2020-01-28 10:00 --
BAG.261.1.31.2019 „Dostawa i subskrypcja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Data Protector bądź oprogramowania równoważnego ze wsparciem technicznym i wsparciem merytorycznym” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-02 2020-02-17 10:00 --
BAG.261.1.40.2019 Dostawa systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych, wdrożenie oraz usługa utrzymania systemu Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-20 2020-01-08 10:00 --
BAG.261.1.29.2019 Opracowanie programu edukacyjno-profilaktycznego wraz z udostępnieniem funkcjonalności do tworzenia i układania ścieżek zdrowia w ramach serwisu oraz atlasu ćwiczeń dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-19 2020-01-03 10:00 --
BAG.261.1.41.2019 Zakup narzędzia informatycznego wspierającego postępowanie z danymi zgodnie z obowiązującą klasyfikacją informacji Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-12 2020-01-07 10:00 --
BAG.261.1.34.2019 Zakup urządzeń do infrastruktury SAN Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-06 2020-02-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa