Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-25 z 204  pokazuj  pozycji

NFZ-DI-DPiO.2310.4.2023 Zakup subskrypcji oprogramowania VMware wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-27 2023-02-02 10:00 --
NFZ-BBIiCD.045.3.2023 Usługi eksperckie kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-25 2023-01-31 13:19 --
NFZ-DI-WSCiS.2310.1.2023 Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i oraz wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-23 2023-01-27 10:00 --
NFZ-DI-DPiO.2310.1.2023 Zakup subskrypcji na pakiet oprogramowania AutoCad LT Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-18 2023-01-23 10:00 --
NFZ-BBIiCD.045.1.2023 Szacowanie usług maintenance i wsparcia systemu Micro Focus ArcSight Narodowy Fundusz Zdrowia Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-17 2023-01-26 13:12 --
NFZ-DI.2310.1.2023 Zakup usługi serwisu produktów SAS będących w posiadaniu Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-16 2023-01-23 10:00 --
NFZ-DI-DEiWT.2310.1.2023 zakup urządzeń peryferyjnych, przewodów sieciowych, nośników danych Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2023-01-12 2023-01-18 15:00 2023-01-27
NFZ-DI-WSWiW.2310.1.2023 Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Centrali i Mazowieckiego OW NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2023-01-12 2023-01-23 16:00 2023-01-27
DI.261.13.2022 Zakup asysty technicznej i konsultacji do wykorzystywanego oprogramowania wraz z subskrypcją RHEL Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-29 2023-01-11 12:00 --
DI.261.12.2022 Subskrypcja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym oraz wsparciem merytorycznym Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-28 2023-01-09 12:00 --
DI-DST.261.12.2022 Zakup routerów do obsługi połączeń do MSWiA Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-12-22 2022-12-29 12:00 --
DI-DPiO.261.16.2022 Świadczenie asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania Oracle Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-16 2022-12-27 10:00 --
DI-WZPI.041.29.2022_2 Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami_2 Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-16 2022-12-30 13:00 --
DI.261.11.2022 Świadczenie usług wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją (SOZZD) Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-07 2022-12-15 14:00 --
DI-WZPI.041.29.2022 „Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami” Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-01 2022-12-15 16:00 2022-12-20
DI.261.10.2022 Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-10-31 2022-11-09 13:00 --
DI-DEiWT.261.13.2022 Projektor multimedialny wraz z ekranem Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-10-27 2022-11-04 16:00 2022-11-07
DI-WZPI.261.13.2022 Umowa ramowa na świadczenie kompleksowych usług wytwarzania oprogramowania przez dedykowane zespoły Wytwórcze Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-10-26 2022-11-04 16:00 --
DI-DST.261.10.2022 Połączenie CPD Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Narodowy Fundusz Zdrowia Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2022-10-25 2022-11-07 10:00 --
DI.261.9.2022 Zakup serwerów dla środowiska Exchange Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-10-12 2022-10-17 12:00 --
DI-WSCiS.261.11.2022 Dostawa części do serwerów HPE Synergy Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-09-30 2022-10-07 15:00 --
DI-WSCiS.261.10.2022 Dostawa klastra HCI Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-09-23 2022-10-05 23:00 --
00CE.028.2019_5 Wytworzenie i wdrożenie w Narodowym Funduszu Zdrowia narzędzia informatycznego do zarządzania relacjami z klientem (systemu klasy CRM) Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-09-22 2022-09-28 16:00 --
DI-WSWiW.261.7.2022 Zakup subskrpcji Trellix MVISION Protect Standard MV1 Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-09-02 2022-09-12 17:00 --
DI-DST.261.9.2022 Dostawa zestawu wideokonferencyjnego dla Centrali NFZ, wraz z wdrożeniem i 36 miesięcznym wsparciem serwisowym producenta Narodowy Fundusz Zdrowia Badanie rynku Z ogłoszeniem Dostawy 2022-09-02 2022-09-09 14:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa