Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 45  pokazuj  pozycji

zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu RINA DI-DRPI.261.6.2021 jsp.demand.result.public.list.proceduretype.research Części: 1 2021-12-27 13:31
ICF - świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT DI-DRPI.261.4.2021 jsp.demand.result.public.list.proceduretype.research Części: 1 2021-10-06 13:47
Wytworzenie, wdrożenie oraz utrzymanie narzędzia informatycznego do zarzadzania danymi teleadresowymi klientów w NFZ DSS.028.2019_2 Wstępne konsultacje rynkowe Części: 1 2021-10-01 13:02
Wdrożenie narzędzia informatycznego do zarzadzania relacjami z klientem (CRM) w NFZ DSS.028.2019_3 Wstępne konsultacje rynkowe Części: 1 2021-10-01 12:59
Zakup licencji, wsparcia i konsultacji w obszarze modelowania obiektowego DI-DRPI.261.2.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-08-05 11:06
Produkcja animacji i przygotowanie projektów plakatów i ulotki na temat Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. BKS.261.6.2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-07-13 10:34
Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia BAG-SZP.261.1.35.2020 Usługi społeczne Części: 1 2020-12-16 14:47
Świadczenie usługi zdalnego monitorowania funkcjonalnego aplikacji eWUŚ i innych serwisów internetowych NFZ DI-DST.261.15.2020 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-10-21 15:30
1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ”. BAG.261.1.48.2019 Usługi społeczne Części: 1 2020-05-07 10:14
Dostawa/wykonanie wizytówek służbowych na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 r. 261.3.302.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-02-05 12:47
Usługa znakowania czasem DI-WSWiW.261.28.2019_2 Wyłączone z PZP Części: 1 2020-01-20 16:55
Zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek BAG.261.1.22.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-13 11:36
Świadczenie usługi serwisu dla rozwiażań CISCO BAG.261.1.36.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-06 10:34
Dostawa energii elektrycznej BAG.261.1.30.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-27 11:47
Usługi maintenance i wsparcie techniczne dla systemu Fidelis BAG.261.1.27.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-31 08:45
Budowa nowego systemu ZSI NFZ DI-DRPI.041.15.2019 jsp.demand.result.public.list.proceduretype.researchtechnical Części: 1 2019-10-29 14:58
Rozbudowa macierzy IBM V7000 BAG.261.1.20.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-21 12:53
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych BAG.261.1.24.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-11 12:44
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi Telefoniczej Informacji Pacjenta (TIP) BAG.261.1.23.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-03 10:54
Modernizacja środowiska bibliotek taśmowych” BAG.261.1.26.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-26 15:27
Modernizacja i rozbudowa systemu BMS BAG.261.1.21.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-10 09:43
„Zaplanowanie i realizacja kampanii internetowej o charakterze społecznym na temat szkodliwości nadmiernego spożywania cukru dla zdrowia Polaków”. BAG.261.1.25.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-09 15:59
Opracowanie wysokopoziomowej architektury biznesowej NFZ DI-DRPI.261.1.2019* Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-13 13:59
Opracowanie metodyki, regulaminu i konfiguracja posiadanego przez Centralę NFZ środowiska Aris oraz dostawa voucherów na szkolenia z Archimate 3.0. DI-DRPI.041.4.2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-08-13 10:45
Zakup usługi odnowienia subskrypcji oprogramowania Networker BAG.261.1.18.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-12 10:48

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa