Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 115  pokazuj  pozycji

NFZ-BAG-SZP.251.8.2023 Zakup subskrypcji oprogramowania VMware wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-20 2023-04-20 10:00 2023-06-22
BAG-SZP.261.1.45.2022 Zakup subskrypcji Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-03 2023-03-08 10:00 2023-05-23
BAG-SZP.261.1.33.2022 Integracja oprogramowania w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami – część 2 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-03 2023-05-11 10:00 2023-09-06
BAG-SZP.261.1.30.2022 wytwarzanie oprogramowania w ramach programu budowy systemu ZSI przez dedykowane Zespoły wytwórcze – Część 3 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-03 2023-03-03 10:00 2023-08-23
BAG-SZP.261.1.41.2022 Zakup Serwerów dla środowiska Exchange Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-30 2023-01-17 10:00 2023-05-23
BAG-SZP.261.1.38.2022 Zakup Przełączników FC Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-09 10:00 2023-05-16
BAG-SZP.261.1.35.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji na okres 1 roku dla posiadanych licencji dla oprogramowania antywirusowego Trellix. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-18 10:00 2022-12-16
BAG-SZP.261.1.16.2022 Świadczenie usługi wydawania oraz zarządzania zaawansowanymi certyfikatami do podpisu wraz z usługą znakowania czasu, przeznaczonymi na wewnętrzne potrzeby NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-14 10:00 2023-01-17
BAG-SZP.261.1.21.2022 Dostawa urządzeń drukujących, utrzymanie ciągłości druku urządzeń drukujących i dostawa materiałów eksploatacyjnych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-11-24 10:00 2023-02-03
BAG-SZP.261.1.27.2022 Wynajem samochodu typu bus Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-20 2022-10-06 10:00 2022-11-10
BAG-SZP.261.1.8.2022 Wsparcie analityczne w zakresie analizy biznesowo-systemowej w realizacji zadań związanych z wdrożeniem w organizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-29 2022-09-28 10:00 2023-03-14
BAG-SZP.261.1.12.2022 Wytworzenie i wdrożenie systemu pn. Centrum Słowników do wprowadzania, edycji i wizualizacji danych słownikowych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-10-05 10:00 2023-03-03
BAG-SZP.261.1.13.2022 Zakup licencji, subskrypcji oprogramowania Trellix, eAuditor oraz Trend Micro Deep Security wraz ze wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-18 2022-08-31 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.5.2022 Przygotowanie kampanii promocyjnej programu „8 tygodni do zdrowia po Covid-19” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-06 2022-07-25 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.9.2022 Wsparcie merytoryczne dla rozwoju i utrzymania systemu klasy IDM Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-10 2022-07-07 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.64.2021 „Przejecie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-20 2022-06-10 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.3.2022 Zakup Deduplikatora Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-05-25 10:00 2022-07-22
BAG-SZP.261.1.65.2021 Zaprojektowanie podstawowego (bazowego) GUI dla ZSI (makiety, elementy), implementacja biblioteki gotowych elementów do GUI ZSI (na podstawie zaprojektowanego StyleGuide – GUI i makiet), przygotowanie 3 wariantów kolorystycznych projektowanych elementów Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-21 2022-04-04 10:00 2022-05-06
BAG-SZP.261.1.1.2022 „Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane macierze IBM v7000" Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-21 2022-04-20 10:00 2022-06-30
BAG-SZP.261.1.2.2022 "Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-11 2022-03-21 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.4.2022 Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM oraz wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 10:00 2022-06-30
BAG-SZP.261.1.53.2021 Kampania społeczna dotycząca powrotu do zdrowia po przebyciu Covid-19 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-09 10:00 2022-04-04
BAG-SZP.261.1.51.2021 Rozbudowa środowiska serwerów aplikacyjnych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-28 2022-03-10 10:00 2022-05-04
BAG-SZP.261.1.59.2021 „Badanie doświadczeń klientów NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-22 2021-12-30 10:00 2023-04-24
BAG-SZP.261.1.40.2021 Wytworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania danymi teleadresowymi Klientów NFZ wraz z 2-letnim wsparciem Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-26 2022-01-20 10:00 2022-03-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa