Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

BAG-SZP.261.1.16.2020 Zakup oprogramowania Atlassian lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-26 10:00 2020-07-10
BAG-SZP.261.1.14.2020 Usługi wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) wraz z oprogramowaniem wspomagającym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-20 2020-05-21 10:00 2020-06-19
BAG-SZP.261.1.13.2020 Dostawa krzeseł biurowych i konferencyjnych wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-27 2020-04-07 10:00 2020-05-19
BAG-SZP.261.1.7.2020 Usługa relokacji (przeprowadzek) składników majątkowych Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-17 2020-04-03 10:00 2020-04-29
BAG.261.1..46.2019 Rozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji Intelix Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-16 2020-05-06 10:00 --
BAG-SZP.261.1.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wg bieżących potrzeb zamawiającego. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-13 2020-04-03 10:00 2020-05-07
BAG.261.1.48.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ”. Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-03-11 2020-03-27 10:00 2020-07-03
BAG-SZP.261.1.3.2020 Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-05-05 10:00 2020-04-30
BAG-SZP.261.1.2.2020 Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-19 2020-02-27 10:00 --
BAG.261.1.42.2019 Wykonanie modułu obsługi procesu sprawozdawczości i kontroli MOPSiK Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-23 2020-02-11 10:00 2020-03-10
BAG.261.1.32.2019 „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-25 2019-12-30 10:00 --
BAG.261.1.28.2019 Usługa udostępnienia portalu zdrowedane.nfz.gov.pl) wraz z możliwością realizacji opcji modyfikacji funkcjonalności systemu w trybie roboczogodzin Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-20 2019-12-06 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.38.2019 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-28 2019-11-13 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.36.2019 Świadczenie usługi serwisu dla rozwiażań CISCO Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-21 2019-11-25 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.30.2019 Dostawa energii elektrycznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-07 2019-11-14 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.23.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi Telefoniczej Informacji Pacjenta (TIP) Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-24 2019-09-09 10:00 2020-01-16
BAg.261.1.13.2019 Świadczenie usług infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-20 2019-05-24 10:00 2019-08-05
BAG.261.1.10.2019 Zakup subskrypcji producenta oprogramowania VMware Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-11 2019-05-30 10:00 --
BAG.261.1.8.2019 Sukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-26 2019-04-29 10:00 2019-06-07
BAG.261.1.42.2018 Usługa serwisowa oraz subskrypcja pakietu oprogramowania Aris będącego w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-18 2019-03-26 10:00 2019-05-27
BAG.261.1.2.2019 Przeprowadzenie badań ankietowych i focusowych, w tym badań PREM, PROM i PAM w ramach projektu POZ PLUS Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-11 2019-05-30 10:00 --
BAG.261.1.1.2019 Najem długoterminowy samochodów osobowych fabrycznie nowych dla Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-08 2019-04-05 10:00 2019-04-09
BAG.261.1.5.2019 Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-05 2019-03-13 10:00 --
BAG.261.1.6.2019 Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-02-21 2019-03-27 10:00 --
BAG.261.1.43.2018 Wykonanie i dostawa plastikowych kart EKUZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-23 2019-02-21 10:00 2020-01-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa