Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 43  pokazuj  pozycji

BAG-SZP.261.1.57.2020 Rozbudowa środowiska macierzy Dell o dodatkową półkę dyskową wraz ze wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-01-12 10:00 2021-02-05
BAG-SZP.261.1.37.2020 Produkcja spotu telewizyjnego na temat przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w ramach kampanii społecznej #MaskujSię. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-26 2020-12-04 10:00 2021-01-21
BAG-SZP.261.1.40.2020 Uaktualnienie ilości licencji TRUE UP do Umowy Enterprise nr E0445252 o identyfikatorze rejestracji nr 4720131 i Umowy Microsoft Business and Services Agreement nr U0944184 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-12-28 10:00 2021-02-09
BAG-SZP.261.1.31.2020 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-27 2020-09-15 10:00 2021-02-08
BAG-SZP.261.1.25.2020 Zakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-09 2020-08-12 10:00 2020-09-17
BAG-SZP.261.1.23.2020 Zakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-06 2020-08-26 10:00 2020-09-04
BAG-SZP.261.1.27.2020 Zakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniami Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-03 2020-08-18 10:00 2020-09-17
BAG-SZP.261.1.26.2020 „Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-22 2020-07-28 10:00 2020-08-21
BAG-SZP.261.1.20.2020 Zakup serwerów typu RACK – 2 szt. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-06-25 10:00 2020-08-17
BAG-SZP.261.1.16.2020 Zakup oprogramowania Atlassian lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-26 10:00 2020-07-10
BAG-SZP.261.1.12.2020 Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-11 2020-06-19 10:00 2020-12-29
BAG-SZP.261.1.14.2020 Usługi wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) wraz z oprogramowaniem wspomagającym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-20 2020-05-21 10:00 2020-06-19
BAG-SZP.261.1.13.2020 Dostawa krzeseł biurowych i konferencyjnych wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-27 2020-04-07 10:00 2020-05-19
BAG-SZP.261.1.7.2020 Usługa relokacji (przeprowadzek) składników majątkowych Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-17 2020-04-03 10:00 2020-04-29
BAG.261.1..46.2019 Rozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji Intelix Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-16 2020-05-06 10:00 --
BAG-SZP.261.1.9.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wg bieżących potrzeb zamawiającego. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-13 2020-04-03 10:00 2020-05-07
BAG.261.1.48.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wsparcia i doradztwa w zakresie obsługi zamówień publicznych pod budowę ZSI NFZ”. Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-03-11 2020-03-27 10:00 2020-07-03
BAG-SZP.261.1.3.2020 Najem pomiarowych samoobsługowych kiosków profilaktycznych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-05-05 10:00 2020-04-30
BAG-SZP.261.1.2.2020 Tłumaczenia językowe na potrzeby Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-19 2020-02-27 10:00 --
BAG.261.1.42.2019 Wykonanie modułu obsługi procesu sprawozdawczości i kontroli MOPSiK Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-23 2020-02-11 10:00 2020-03-10
BAG.261.1.32.2019 „Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-25 2019-12-30 10:00 --
BAG.261.1.28.2019 Usługa udostępnienia portalu zdrowedane.nfz.gov.pl) wraz z możliwością realizacji opcji modyfikacji funkcjonalności systemu w trybie roboczogodzin Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-20 2019-12-06 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.38.2019 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-28 2019-11-13 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.36.2019 Świadczenie usługi serwisu dla rozwiażań CISCO Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-21 2019-11-25 10:00 2020-01-16
BAG.261.1.30.2019 Dostawa energii elektrycznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-07 2019-11-14 10:00 2020-01-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa