Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 85  pokazuj  pozycji

BAG-SZP.261.1.35.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji na okres 1 roku dla posiadanych licencji dla oprogramowania antywirusowego Trellix. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-18 10:00 2022-12-16
BAG-SZP.261.1.16.2022 Świadczenie usługi wydawania oraz zarządzania zaawansowanymi certyfikatami do podpisu wraz z usługą znakowania czasu, przeznaczonymi na wewnętrzne potrzeby NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-14 10:00 2023-01-17
BAG-SZP.261.1.21.2022 Dostawa urządzeń drukujących, utrzymanie ciągłości druku urządzeń drukujących i dostawa materiałów eksploatacyjnych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-11-24 10:00 2023-02-03
BAG-SZP.261.1.27.2022 Wynajem samochodu typu bus Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-20 2022-10-06 10:00 2022-11-10
BAG-SZP.261.1.3.2022 Zakup Deduplikatora Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-05-25 10:00 2022-07-22
BAG-SZP.261.1.65.2021 Zaprojektowanie podstawowego (bazowego) GUI dla ZSI (makiety, elementy), implementacja biblioteki gotowych elementów do GUI ZSI (na podstawie zaprojektowanego StyleGuide – GUI i makiet), przygotowanie 3 wariantów kolorystycznych projektowanych elementów Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-21 2022-04-04 10:00 2022-05-06
BAG-SZP.261.1.1.2022 „Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane macierze IBM v7000" Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-21 2022-04-20 10:00 2022-06-30
BAG-SZP.261.1.4.2022 Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM oraz wsparciem technicznym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 10:00 2022-06-30
BAG-SZP.261.1.53.2021 Kampania społeczna dotycząca powrotu do zdrowia po przebyciu Covid-19 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-09 10:00 2022-04-04
BAG-SZP.261.1.51.2021 Rozbudowa środowiska serwerów aplikacyjnych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-28 2022-03-10 10:00 2022-05-04
BAG-SZP.261.1.40.2021 Wytworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania danymi teleadresowymi Klientów NFZ wraz z 2-letnim wsparciem Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-26 2022-01-20 10:00 2022-03-18
BAG-SZP.261.1.55.2021 Uaktualnienie liczby Licencji i Subskrypcji – True UP do umowy Microsoft Enterprise Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-24 2021-12-20 10:00 2022-02-18
BAG-SZP.261.1.49.2021 Usługa przeniesienia, utworzenia i rozbudowę systemu pn. Portal edukacyjny Akademia NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-19 2021-12-29 10:00 --
BAg-SZP.261.1.56.2021 Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-12 2021-12-09 10:00 2022-05-16
BAG-SZP.261.1.48.2021 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup usługi wsparcia technicznego na posiadane urządzenia Data Domain”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-27 2021-11-26 10:00 2021-12-31
BAG-SZP.261.1.37.2021 Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-24 2021-10-21 10:00 2022-03-02
BAG-SZP.261.1.30.2021 Zakup urządzeń drukujących na potrzeby Centrali NFZ wraz z usługą utrzymania ciągłości druku Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-22 2021-10-19 10:00 2022-01-06
BAG-SZP.261.1.32.2021 Usługa utrzymania druku oraz serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibie MOW NFZ i delegaturach MOW NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-17 2021-10-20 10:00 2022-01-06
BAG-SZP.261.1.28.2021 Świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-20 2021-09-17 10:00 2022-01-21
BAG-SZP.261.1.18.2021 Świadczenie usługi wydawania oraz zarządzania zaawansowanymi certyfikatami do podpisu przeznaczonymi na wewnętrzne potrzeby NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-12 2021-08-20 10:00 2021-09-22
BAG-SZP.261.1.15.2021 Udostępnienie portalu opieki koordynowanej, świadczenie usług i przeniesienia treści z portalu Akademia NFZ oraz utrzymanie systemu umożliwiającego działanie portalu opieki koordynowanej wraz z materiałami filmowymi stanowiącymi kontent portalu opieki koordynowanej oraz usługą opracowania specyfikacji dostosowania dokumentów opieki koordynowanej do standardów dokumentacji medycznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-11 2021-09-06 10:00 --
BAG-SZP.261.1.23.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Subskrypcja oprogramowania Mimix lub usługa udostępnienia oprogramowania równoważnego wraz z subskrypcją, usługa migracji i uruchomienia licencji oprogramowania Mimix. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji. 3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-04 2021-09-24 10:00 2021-11-30
BAG-SZ.261.1.13.2021 Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU). Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-30 2021-11-16 10:00 2022-03-16
BAG-SZP.261.1.39.2020 Zakup subskrypcji Enterprise systemu GrayLog wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym lub rozwiązanie równoważne Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-29 2021-07-08 10:00 2021-08-30
BAG-SZP.261.1.21.2021 Zakup licencji na system informacji prawnej dla Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z aktualizacjami Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-04 2021-06-17 10:00 2022-03-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa