Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Kategoria
DI-SST.261.15.2019 Dostawa dwóch par urządzeń Firewall wraz z trzyletnim wsparciem gwarancyjnym Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-11-22 2019-11-28 18:00 2019-11-29
DI-WSC.261.13.2019 Zakup oprogramowaniaRStudio Shiny Server Pro Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-11-21 2019-11-29 13:00 --
BAG.261.1.28.2019 Usługa udostępnienia portalu zdrowedane.nfz.gov.pl) wraz z możliwością realizacji opcji modyfikacji funkcjonalności systemu w trybie roboczogodzin Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-20 2019-12-06 10:00 --
DI-WSWiW.261.28.2019_2 Usługa znakowania czasem Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-19 2019-11-29 13:00 --
DI-WSWiW.261.23.2019.2 Zakupu subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji pakietu oprogramowania McAfee Data Loss Prevention Endpoint (McAfee DLP), zakup nowych licencji McAfee DLP wraz z rocznym wsparciem producenta oraz zapewnienie asysty technicznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-11-13 2019-11-20 11:00 --
DI-SST.261.12.2019 Budowa bezprzewodowej sieci WLAN w Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-10-30 2019-11-08 13:00 2019-11-15
DI-WSWiW.261.27.2019 Nabycie subskrypcji dla posiadanych licencji McAfee Endpoint Threat Protection, McAfee VirusScan for Storage oraz zakup nowych licencji Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-10-30 2019-11-12 13:00 --
BAG.261.1.38.2019 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3201 Usługi kurierskie i pocztowe 2019-10-28 2019-11-13 10:00 --
BAG.261.1.35.2019. „Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01 -31.12.2019 r. i za okres 01.01 – 31.12.2020 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2901 Audyt i controlling 2019-10-24 2019-11-12 10:00 --
BAG.261.1.36.2019 Świadczenie usługi serwisu dla rozwiażań CISCO Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-10-21 2019-11-25 10:00 --
BAG.261.1.22.2019 Zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-10-07 2019-11-15 10:00 --
BAG.261.1.30.2019 Dostawa energii elektrycznej Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0700 Elektroenergetyka 2019-10-07 2019-11-14 10:00 --
DI-DRPI.041.15.2019 Budowa nowego systemu ZSI NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia jsp.demand.notice.public.list.demand.proceduretype.researchtechnical Dialog techniczny Usługi Wiele 2019-09-04 2019-09-23 12:00 --
BAG.261.1.27.2019 Usługi maintenance i wsparcie techniczne dla systemu Fidelis Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-09-02 2019-10-08 10:00 --
DI-WSWiW.261.19.2019 Dostawa sprzętu prezentacyjnego na sale konferencyjne w siedzibie Centrali NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2303 Odtwarzacze i urządzenia multimedialne 2019-08-29 2019-09-09 13:00 --
BAG.261.1.26.2019 Modernizacja środowiska bibliotek taśmowych” Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-21 2019-09-09 10:00 --
BAG.261.1.24.2019 Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1503 Usługi sprzątania 2019-08-12 2019-09-23 10:00 --
BAG.261.1.21.2019 Modernizacja i rozbudowa systemu BMS Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-08-09 2019-08-28 10:00 --
BAG.261.1.25.2019 „Zaplanowanie i realizacja kampanii internetowej o charakterze społecznym na temat szkodliwości nadmiernego spożywania cukru dla zdrowia Polaków”. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2707 Usługi internetowe i telefoniczne 2019-08-05 2019-08-28 10:00 --
BAG.261.1.20.2019 Rozbudowa macierzy IBM V7000 Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-03 2019-09-09 10:00 --
BAG.261.1.23.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi Telefoniczej Informacji Pacjenta (TIP) Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2707 Usługi internetowe i telefoniczne 2019-07-24 2019-09-09 10:00 --
DI-DRPI.041.4.2019 Opracowanie metodyki, regulaminu i konfiguracja posiadanego przez Centralę NFZ środowiska Aris oraz dostawa voucherów na szkolenia z Archimate 3.0. Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 3108 Usługi eksploatacji 2019-07-16 2019-07-26 12:00 --
DI-DRPI.261.1.2019* Opracowanie wysokopoziomowej architektury biznesowej NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-07-11 2019-07-25 16:00 --
BAG.261.1.18.2019 Zakup usługi odnowienia subskrypcji oprogramowania Networker Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-07-09 2019-07-17 10:00 --
BAG.261.1.15.2019 Rezerwacja, zakup oraz dostarczenie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe Narodowy Fundusz Zdrowia Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3104 Organizacja podróży 2019-06-10 2019-06-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa